Het Indiase Merkenbureau, dat verantwoordelijk is voor het beheer van het merkenregister in India, heeft onlangs bekend gemaakt dat 44.404 merkendossiers verdwenen zijn.

Onderzoek
De zaak van de ontbrekende merkregistratie-dossiers kwam aan het licht toen het bedrijf Halidram Pvt. Ltd. in 2009 bij het merkenbureau een aantal dossiers had opgevraagd, die het bedrijf nodig had in verband met een merkenconflict. Toen het Indiase Merkenbureau de dossiers niet kon leveren en ook niet kon verklaren wat de reden hiervan was, gelastte de rechter een onderzoek.

Decentralisatie in 2006
Uit dit onderzoek is nu naar voren gekomen dat er ruim 44.000 dossier missen. De stukken zijn vermoedelijk zoekgeraakt tijdens een decentralisatie-operatie bij het Merkenbureau in 2006.

Merkhouders moeten kopieën opsturen
Inmiddels stelt het Merkenbureau alles in het werk te zaak zoveel mogelijk te repareren. Een lijst met de nummers van alle ontbrekende registraties is gepubliceerd en alle houders van ontbrekende merken wordt verzocht eigen kopieën van de dossiers op te sturen, waarna het Merkenbureau deze kan digitaliseren.