In  de strijd om de naam Appstore heeft Apple in de Verenigde Staten een gevoelige nederlaag geleden. Op 2 januari 2013 bepaalde de District Court van Californië dat Apple vooralsnog Amazon niet kan verbieden de naam Amazon Appstore te gebruiken.

Geen misleidende reclame

Volgens de rechter heeft Apple Amazon ten onrechte beschuldigd van misleidende reclame. Amazon wekt door het gebruik van de naam Appstore niet de indruk dat deze Appstore dezelfde kwaliteit of karakteristieken heeft als de Appstore van Apple, aldus de rechter.

merk of generiek

Met deze beslissing is de zaak in de VS echter nog niet ten einde. De rechter zal nu nog moeten beslissen of Apple merkrechten bezit op de naam Appstore, of dat dit een generieke aanduiding is geworden die iedereen mag gebruiken. Volgens Chiever werkt de uitspraak van gisteren niet in het voordeel van Apple.

In Europa ook strijd met Amazon, Nokia en Microsoft

In Europa voert Apple ook strijd over de merkrechten op de naam Appstore. Het blijkt dat het concern een merkregistratie heeft aangevraagd bij het Europese Merkenbureau. Echter, de registratie is nog niet voltooid omdat er maar liefst drie partijen bezwaar hebben aangetekend. Niet alleen Amazon, maar ook Nokia en Microsoft.

Steve Jobs verwees ook naar andermans ‘Appstore’

Eind vorig jaar nog dienden deze drie concurrenten honderden pagina’s bewijs in bij het Europese merkenbureau, waarmee ze proberen aan te tonen dat Appstore generiek is. Één van de argumenten is dat Steve Jobs zelf ook naar de winkels van concurrentie verwees als ‘Appstores’. De procedures gaan nog wel even duren, maar volgens Chiever zijn de voortekenen voor Apple niet zo gunstig.