Geen inbreuk

Dat het bedrijf achter Jazzi probeert aan te haken bij de bekende naam Jacuzzi, lijdt eigenlijk geen twijfel. Toch oordeelde de Oppositie Afdeling van het Europese merkenbureau EUIPO onlangs dat Jazzi geen merkinbreuk maakt.

Jacuzzi

Soortnaam

Daarbij speelt een belangrijke rol dat Jacuzzi, als veel gebruikte soortnaam, weinig onderscheidend is en daardoor een beperkte beschermingsomvang heeft. Maar zelfs als je zou aannemen, zoals Jacuzzi beweert, dat het merk door veel gebruik sterk onderscheidend is geworden, dan nog is er volgens EUIPO geen gevaar voor verwarring. Door de lengte en intonatie van Jacuzzi én door de opvallende middelste lettergreep ‘cu’ wijkt Jazzi voldoende af.