Geringe overeenstemming

EUIPO begint te zeggen dat de merken visueel en in klank maar in heel geringe mate overeenstemmen. Wat ook meespeelt is dat de diensten die BDO en BPO aanbieden – diensten van accountants – specialistisch zijn. De consument zal dit soort diensten en de bijbehorende merken in detail inspecteren en dus makkelijk de verschillen zien, aldus EUIPO.

BDO vs BPO
Woordmerk BDO en logo BPO: volgens EUIPO nauwelijks overeenstemming en geen verwarringsgevaar

 

Verwarringsgevaar

Hmmm. BDO en BPO bijna geen gelijkenis? Ja natuurlijk, er zit bij BPO een logootje bij en – heel klein – het woord ‘accounting’. Maar bij dat merk springen de letters BPO er toch heel nadrukkelijk uit? Het verschil tussen een D en een P is naar mijn mening – zeker in klank – minimaal. Verwarring ligt op de loer zou ik zeggen, zeker als je de merken uitspreekt: BEE-DEE-OO en DEE-PEE-OO.

BDO
Sterk onderscheidend door inburgering?

Inburgering

Het is jammer dat BDO niet heeft kunnen aantonen dat hun merk BDO is ingeburgerd, dat wil zeggen dat het door langdurig gebruik sterk onderscheidend is geworden. Dat had hun positie ten opzichte van BPO denk ik een stuk sterker gemaakt. En dat merk moet toch flink ingeburgerd zijn: BDO is nota bene qua omvang wereldwijd het vijfde accountantskantoor, het bestaat al 50 jaar, is actief in 144 landen en heeft 80.000 medewerkers. Maar om een of andere reden wilde EUIPO er niet aan. Misschien is dat iets waar in beroep nog aan gewerkt kan worden.

Bas Kist

Banner afbeelding: ADVEN Creative, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons 

Bas Kist is mede-oprichter van Merkenbureau Chiever. Hij schrijft regelmatig artikelen over merken- en auteursrecht in de Volkskrant en Adformatie. Daarnaast is hij docent bij de European Institute for Brand management EURIB.