Het overkomt de besten: Tesla, Cartier, Burberry, Hermes en Haagen Dasz, stuk voor stuk kregen ze de afgelopen jaren te maken met Chinese kapers die er met hun merken vandoor gingen. En allemaal ontdekten ze dat het in China dan heel moeilijk is je merk terug te halen. Maar daar komt op 1 november 2019 verandering in als de nieuwe Chinese merkenwet van kracht wordt.

Kwade trouw

De merkenkapers hebben slechts één doel: de merkregistratie voor zoveel mogelijk geld verkopen. Uiteraard hebben de kapers zelf geen plannen om het merk te gebruiken. Met de nieuwe wet hopen de Chinezen dit probleem nu te tackelen. Artikel 4 bepaalt dat merkaanvragen die te kwader trouw zijn verricht en waarbij de aanvrager geen plannen heeft het merk zelf te gebruiken, afgewezen worden. Artikel 4 kan ook in een oppositie worden in geroepen.

Bekendheid

In de praktijk zal nog duidelijk moeten worden wat er precies onder kwade trouw wordt verstaan en hoe je dat moet bewijzen. Wat in ieder geval kan meespelen is de grote bekendheid of reputatie van het merk of het feit dat de deposant zonder aantoonbare reden een groot aantal merkregistraties bezit.

Minder lucratief

Naast de introductie van het kwade trouw-artikel, bevat de wet ook interessante uitbreidingen op het gebied van boetes en schadevergoedingen. Al met al zal het merken kapen in China binnenkort een stuk minder aantrekkelijk en minder lucratief zijn.

Nog wat Chinese merken-feiten