Koffiereus Starbucks heeft de bescherming van zijn huisstijl in de Verenigde Staten weer wat weten op te rekken. Onlangs accepteerde het Amerikaanse merkenbureau de merkregistratie van groene cirkel op een witte koffiebeker.

Merkregistratie geaccepteerd

Gebruik in de praktijk

In eerste instantie had het merkenbureau de registratie geweigerd omdat het geen exacte weergave zou zijn van hoe Starbucks zijn merk gebruikt. Maar toen Starbucks liet zien dat het ook bekers gebruikte met alleen een groene cirkel, werd de registratie alsnog geaccepteerd.

Groene cirkel los

Echter, de poging van Starbucks om ook de groene cirkel los als merk te als registreren – dus ongeacht de vorm en omvang van de beker – werd afgewezen. Met de stippellijn geeft Starbucks aan dat vorm van de beker niet geclaimd wordt. Echter, omdat de groene cirkel volgens het merkenbureau op zichzelf niet als merk functioneert, werd deze registratie geweigerd. Er zijn dus toch nog grenzen.

Registratie groene cirkel ‘los’ geweigerd.