Onverwachte hoek

De Europese merkregistratie van The Super League werd in april van dit jaar aangevraagd. In een eerdere blog besteedden wij al aandacht aan de mogelijke gevaren voor dit merk. Er zijn namelijk wel wat oudere merken die gelijkenis vertonen met The Super League. Echter, de aanval komt voor ons toch uit onverwachte hoek: zou de consument de tamelijk beschrijvende merken Superliga en The Super League inderdaad met elkaar verwarren? En profiteert het merk The Super League inderdaad op onrechtvaardige wijze van de grote bekendheid van de Superliga, zoals de Denen stellen?

Super League

Hete herfst

De komende maanden zullen beide partijen hun argumenten gaan uitwisselen en daarna neemt het Europese merkenbureau een beslissing in deze merkenkwestie. Helemaal los van deze merkenzaak bestoken UEFA en de overgebleven teams van The Super League elkaar met juridische procedures over de oprichting van de supercompetitie. Het wordt een hete herfst.

Bas Kist