Oktober 2018. De brouwer van Duvel-bier is er niet in geslaagd concurrent Filou van de Belgische markt te weren. De consument zal Duvel en Filou niet verwarren. Dat heeft het Hof in Brussel in juni van dit jaar bepaald.

Deugniet

Volgens Duvel probeert Filou aan te haken bij de look and feel van het bekende Duvel-flesje. Het etiket, de kroonkurk en het flesje stemmen overeen, aldus Duvel. Bovendien is er enige begripsmatige overeenstemming tussen Duvel en Filou: Filou betekent ‘ deugniet’

Flesjes

Nadat de rechtbank Filou in eerste instantie al in het gelijk had gesteld, trok Duvel in beroep weer aan het kortste eind. De consument is prima in staat Filou en Duvel te onderscheiden, aldus het Hof Brussel. En die flesjes? Die zie je wel vaker op de Belgische markt.