Reputatie

Natuurlijk erkende EUIPO dat het merk FACEBOOK een enorme reputatie heeft voor diensten op het gebied van social networking. Dat toonden de 66 door Facebook ingediende bewijzen van bekendheid wel aan. En ja, dat merk BOOKOOROO is nu precies ook voor dit soort social network diensten aangevraagd. Maar goed, verder vertoont dat merk toch nauwelijks gelijkenis met het woord FACEBOOK?

Facebook

Good bye!

Ja maar ‘ooroo’ is een Australische uitdrukking voor ‘see you later’ of ‘good bye’, probeerde Facebook nog enigszins gekunsteld. Dat is toch beschrijvend voor online networking? Daarom ligt de nadruk in dat merk op element BOOK, aldus Facebook. Maar daar stonk EUIPO niet in: de gemiddelde Europeaan kent die Australische betekenis niet. De gelijkenis tussen beide merken is dermate gering dat het onwaarschijnlijk is dat iemand FACEBOOK en BOOKOOROOO aan elkaar zal linken. Oppositie afgewezen, good bye!

Facebook

Book

Je had geen specialist hoeven te zijn om deze uitkomst te voorspellen. Wel interessant is te zien dat Facebook in deze procedure ook de merkregistratie van het losse element BOOK in bracht. Dat had mogelijk nog een ander licht op de zaak kunnen werpen, ware het niet dat deze Europese registratie BOOK (om onopgehelderde redenen) door Facebook zelf vrijwillig is geschrapt. Toen ze de oppositie tegen BOOKOOROO begonnen was de registratie BOOK nog geldig, maar in juli 2020 trokken ze hem plotseling in. Daar gaan we nog eens verder onderzoek naar doen.

Bas Kist