Misleidend

De Eurotoque merkregistratie, een soort keurmerk voor Europese topkoks, werd aangevallen door de Duitser Schassberger. Deze man vindt het merk misleidend: als je dit op een verpakking ziet of aan de deur van een restaurant, dan denk je toch meteen dat er een connectie is met de EU. Geen gekke stelling zou je zeggen.

EU-uitstraling

EU-uitstraling: Links de zwart-wit merkregistratie Euro-toques, midden zoals het merk gebruikt wordt en rechts de EU-vlag

Wel imitatie, geen connectie

Toch liep het anders. Hoewel EUIPO het Eurotoque merk een imitatie van de EU-vlag vindt, acht het bureau de kans klein dat het publiek zal denken dat er een connectie met de EU is. In de eerste plaats zal de EU zich niet snel met activiteiten als ‘koken’ inlaten en bovendien staat er een koksmuts (een ‘toque) in het logo, aldus EUIPO.

Jacques Delors: toestemming op 11 november 1986?

Jacques Delors

Maar belangrijker is volgens EUIPO dat de houder van dit merk een brief van oud EU-voorzitter Jacques Delors uit de hoge hoed toverde. Hierin verklaart Delors dat hij op 26 november 1986 toestemming heeft gegeven voor het gebruik van dit logo. Schriftelijk bewijs hiervan ontbreekt. Hoewel Schassberger deze verklaring in twijfel trekt (geen bewijs en hoe kan Delors na meer dan 30 jaar zich nu nog precies op de dag herinneren dat hij deze toestemming gaf?) is het voor EUIPO voldoende om de registratie in stand te houden.

Voorbeelden van merken die wel geweigerd werden vanwege een connectie met de EU-vlag (EU-uitstraling)

Reden voor beroep

Het lijkt ons dat er voor Schassberger in ieder geval 3 goede redenen zijn om in beroep te gaan.

1-waarom zou zo’n koksmutsje in het logo ervoor zorgen dat er geen verband wordt gelegd met EU?  Wat is het verschil met hierboven getoonde merken die wel geweigerd werden?

2-toestemming (als die er al is) voor gebruik is nog geen toestemming voor registratie

3-en inderdaad: hoe geloofwaardig is deze exacte herinnering (zonder enige schriftelijk bewijs) van een bijna 100-jarige?

Bas Kist