November 2017. De Asserbo is een opvallende wijnkoeler, die tegelijk ook speaker en lamp is. De Asserbo is, als creatief werk, zonder enige twijfel beschermd door het auteursrecht. Echter, als er geen bewijs is wie de ontwerper is, kan niemand iets met die rechten.

De Lampion. Foto: Nikki Amsterdam

Auteursrechtinbreuk

Onlangs beschuldigde Nomenta, dat de Asserbo op de markt brengt, het bedrijf Nikki van auteursrechtinbreuk. Onder de naam Lampion verkoopt Nikki een nagenoeg identieke wijnkoeler.

Geen bewijs, geen recht

Echter, op 11 oktober 2017 oordeelde de rechter in Haarlem dat Nomenta er niet in was geslaagd overtuigend te bewijzen dat de Asserbo ook daadwerkelijk door Nomenta ontworpen is. Bovendien was Nikki met stukken gekomen die er op wezen dat juist een andere de koeler heeft ontworpen. Onzekerheid alom en daarom wees de rechter de auteursrechtclaim van Nomenta af.

Belang van documentatie

De zaak toont het belang van goede documentatie van het ontwerpproces aan. Dat is noodzakelijk om je auteursrechten, die vanzelf en zonder registratie ontstaan, te bewijzen.