November 2017. TCL Communications, het bedrijf achter het telecommerk Alcatel, krijgt geen Europese registratie voor zijn logo van een blauwe A. Volgens de Board of Appeal van het Europese merkenbureau EUIPO bezit dit logo geen onderscheidend vermogen.

Links het blauwe logo dat geweigerd werd. Het logo is afgeleid van de A die Alcatel in zijn merk gebruikt

Eenvoudige figuren

Het hoeft geen verbazing te wekken dat dit merk door EUIPO niet geaccepteerd wordt. Dergelijke eenvoudige geometrische figuren worden, ook als ze in kleur worden aangevraagd, vaak onvoldoende onderscheidend geacht.

Wel model

Wat dat betreft had TCL in plaats van een merkregistratie, beter een Europese modelregistratie van dit logo kunnen verrichten . Dit soort eenvoudige beelden kunnen vaak wel als model worden geregistreerd. Onder het modellenrecht geldt namelijk niet de strenge eis van onderscheidend vermogen. Als het model nieuw is en een eigen karakter heeft, dan kan het in Europa geregistreerd worden. Daarmee komen ook vrij basale vormen, die onder het merkenrecht moeilijk een registratie zouden krijgen, als model toch voor bescherming in aanmerking.

Vier voorbeelden van als model beschermde vormen, die tegenwoordig als merk moeilijk te registreren zijn

Niet nieuw

Kan TCL dan nu alsnog dat logo als model aanvragen? Nee, dat gaat niet meer, want omdat het logo al enige tijd geleden publiek is gemaakt, is het model niet meer nieuw. En dan kan je zo’n model niet meer beschermen.

Bas Kist