Oktober 2017. Niet alleen Tesla, Baidu en Lehman Brothers, maar ook Elizabeth, Janet en Alexander. Het zijn maar een paar voorbeelden van de 2500 merken die de geheimzinnige Michael Gleissner de afgelopen 2 jaar in een groot aantal landen liet registreren. Wat het businessplan achter deze enorme hoeveelheid merkregistraties is, blijft onduidelijk.

400 Benelux-merken

Onlangs deed het tijdschrift World Trademark Review onderzoek naar het enorme aantal merkregistraties van de Duitse ondernemer en ex-producer Gleissner. Op naam van verschillende vennootschappen verrichtte Gleissner de meeste registraties in de VS, ruim 750. In Engeland vroeg hij 650 merken aan, in de Benelux en Portugal bijna 400.

Voornamen, lettercombinatie en merken

Gleissner lijkt vrij willekeurig te werk te gaan. Wat opvalt is de grote hoeveelheid voornamen die de man registreerde: van Sandra tot Peter en van Vanessa tot Nadine. Daarnaast deponeerde hij ook een groot aantal willekeurige lettercombinaties zoals JHX, BQT of DMY. En dus ook een aantal bekende merken, waaronder in de UK nota bene het merk Trump TV. De meeste merken staan op naam van zijn Belgische vennootschap CKL.

Verdienmodel?

Het verdienmodel achter deze geldverslindende operatie is volstrekt onduidelijk. Vermoedelijk wil hij de merken verkopen of in licentie geven. Echter, een merk krijgt meestal pas waarde als er goodwill is ontstaan, door het gebruik en de bekendheid van het merk. De waarde van een eenvoudige registratie op zich is naar mijn mening uiterst twijfelachtig.

Trump

Het enige wat Gleissner zich nu vooral op de hals haalt is veel ruzie en kostbare procedures. Veel van de aanvragen van Gleissner worden aangevallen door houders van oudere gelijkende merken. Bij het Europese merkenbureau lopen al 13 opposities tegen hem, en in veel meer gevallen wordt achter de schermen stevig gestreden. In Engeland heeft DTTM Operations LLC, het bedrijf dat de merkrechten van Donald Trump beheert, ook bezwaar aangetekend tegen de aanvraag van het merk Trump TV.

Gebruik

Wat voor Gleissner ook een probleem gaat worden is het gebruik. Immers, om je rechten in stand te houden moet je een merk gebruiken. Gebruik je het merk 5 jaar niet, dan kan het verval worden ingeroepen. De kans is groot dat heel veel van deze 2500 merken de komende jaren überhaupt niet gebruikt wordt en dus binnenkort al weer waardeloos zal zijn.

Bas Kist