2018: inbreuk

In 2018 bepaalde de rechter dat de opdruk van het shirtje met veel krokodillen door het publiek gewoon als versiering zou worden gezien. Daar kon Lacoste met zijn merkrechten niets tegen doen, aldus de rechter. De enkele krokodil op het blauwe shirt zou misschien wel als merk worden gezien, maar omdat dat shirtje altijd in één verpakking met het grijze shirtje wordt verkocht, zal de consument ook dit niet verwarren met het Lacoste merk, zo bepaalde de rechter in 2018.

Hema

180 graden draai

Hoe anders loopt het anno 2020 in hoger beroep bij het Gerechtshof. Op basis van door Lacoste overgelegde marktonderzoeken bepaalt het Hof nu dat een flink deel van het publiek de krokodillen toch niet als versiering zal zien maar als merk. Uit deze marktonderzoeken komt namelijk naar voren dat meer dan 30 % van de Nederlandse geënquêteerden de vraag ‘Van welk bedrijf is volgens u dit product afkomstig?’, beantwoordt met: Lacoste. Dat geldt ook voor het shirtje met heleboel krokodillen.

Krokodillenstrijd: verwarringsgevaar

 

Geen verwarring

Ondanks het feit dat het design van de Hema-krokodillen verschilt van dat van de Lacoste-krokodil, bestaat volgens het Hof toch het gevaar dat de consument in verwarring raakt.

Belangrijke overwinning

Dat Hema in eerste instantie al wegkwam met dat blauwe shirtje met één krokodil, had ons al verbaasd. Maar misschien had het muntje bij het shirtje met de grote hoeveelheid krokodillen ook de andere kant op kunnen vallen. Maar goed, het is een hele belangrijke overwinning voor de Lacoste en een steun in de rug bij de strijd tegen gebruik van krokodillen op kleding.

Hema

Bas Kist