2 februari 2018. Philip Morris krijgt een herkansing in zijn strijd tegen de sigaretten van het merk Raquel. Als het Philip Morris lukt de grote bekendheid van de Marlboro-verpakking aan te tonen, dan gaat de Europese registratie van het merk Raquel mogelijk toch niet door.

Links de zwart-wit registratie van Raquel, rechts de registratie waarmee Philip Morris in de aanval gaat

Bewijs bekendheid te laat

In eerste instantie verloor Philip Morris de strijd tegen de zwart-wit merkregistratie van Raquel. De Board of Appeal (BOA) van het Europese merkenbureau vond dat de merken niet op elkaar lijken. Bovendien weigerde de BOA het bewijs van de grote bekendheid van het Marlboro ‘dakje’ mee te nemen, omdat de sigarettenfabrikant zijn bewijzen te laat had ingeleverd.

Bewijs toegelaten

Gisteren, op 1 februari, heeft het Europese Gerecht bepaald dat de BOA de bewijzen van de grote bekendheid van de Marlboro ‘roof top’ toch moet meenemen bij de vergelijking van de merken. Het is niet uit te sluiten dat de BOA dan oordeelt dat er wél sprake van inbreuk is. Immers, dat Marlboro dakje is toch een (wereld?) bekend teken en de beschermingsomvang van een bekend merk is nu eenmaal veel ruimer dan die van een niet-bekend merk.

 

De praktijk

De strijd van Philip Morris gaat over een zwart-wit registratie. Echter, in de praktijk blijkt Raquel zich te bedienen van de kleur rood. Daarmee komen ze natuurlijk wel erg dicht in de buurt van Marlboro. De foto hierboven is afkomstig van de Bulgaarse website customs.bg, ter illustratie van een bericht over een onderschepte partij Raquel-sigaretten.

Opvallend 1: slordig

In deze zaak vallen twee dingen op: in de eerste plaats het feit dat Philip Morris in deze procedure zo slordig is geweest met het indienen van het bewijs van de grote bekendheid van zijn ‘dakje’. Een gelukje dat het Europese Gerecht zo coulant is en het bewijs alsnog wordt meegewogen.

Opvallend 2: Marlboro-dakje ‘rudimentair?

Verder wekt het verbazing dat het Europese merkenbureau in deze procedure betoogd heeft dat het dakje van Marlboro ‘een rudimentaire geometrische vorm’ is, meer een soort van versiering met nauwelijks of geen onderscheidend vermogen. Dat kun je toch niet serieus nemen? Het gaat hier nota bene om het dakje van Marlboro!!!!

Bas Kist