Januari 2018. Het logo van het merk Coffee Rocks lijkt toch teveel op het beeldmerk van Starbucks en krijgt daarom geen registratie. Dat heeft het Europese Gerecht op 16 januari bepaald in een door Starbucks aan gespannen procedure.

Eerst verlies voor Starbucks

In 2016 had de Board of Appeal van het Europese Merkenbureau EUIPO nog geoordeeld dat het logo van Coffee Rocks, dat gedeponeerd is door een Belgische dame, voldoende afwijkt van het Starbucks-merk. Bepalend daarbij was volgens de Board de aanwezigheid van het onderscheidende woord Rocks.

Verwarringsgevaar

Het Europese Gerecht haalt nu echter een streep door deze beslissing en stelt dat de merken zoveel op elkaar lijken dat er gevaar voor verwarring is. Volgens het Gerecht vertonen de merken als geheel wél dezelfde indruk: ze bestaan beide uit gelijkende cirkels, waarin woord- en beeldelementen op eenzelfde manier zijn geplaatst. En zelfs de aanwezigheid van het woord Coffee, ook al is dit op zich een generiek woord, is mede bepalend voor de gelijkenis tussen de merken, aldus het Gerecht.

In de procedure beriep Starbucks zich op in totaal 11 oudere merkregistraties van varianten van het logo.

Bas Kist