Mei 2018. De Staffing Groep Nederland, die onder de merknaam IT-Staffing actief is op het gebied van arbeidsbemiddeling voor IT-zzp’ers, heeft op 25 april bij de rechtbank een mooie overwinning geboekt. Concurrent Staffing IT kan op zoek naar een nieuwe naam omdat Staffing IT inbreuk maakt op de merkrechten van het beeldmerk IT-Staffing.

Beschrijvend

De zaak is bijzonder omdat je zou denken dat het claimen van merkrechten voor een beschrijvend woord als IT-Staffing eigenlijk niet mogelijk is. Het woord IT Staffing doet immers niets anders dan vertellen waar het om gaat: bedrijven voorzien van IT-personeel. Het is niet onderscheidend en daarmee lijkt merkbescherming uitgesloten.

Inburgering

Echter, gelukkig bestaat ook zoiets als inburgering. Dat is het verschijnsel dat een niet onderscheidend woord door langdurig en intensief gebruik en veel reclame een grote bekendheid krijgt. Daarmee verliest het zijn beschrijvende karakter en gaat de consument het als merk zien. Mooie voorbeelden van ingeburgerde merken zijn EasyJet, de Volkskrant en Volkswagen. Bij deze merken zijn we hun oorspronkelijk zuiver beschrijvende betekenis eigenlijk ‘kwijtgeraakt’.

Voorbeelden van ingeburgerde merken: De Volkskrant, EasyJet en Volkswagen, we zijn de beschrijvende betekenis ‘kwijtgeraakt’

Marktonderzoek bewijs

Bij de rechter heeft de Staffing Groep nu overtuigend bewijs van inburgering laten zien. Met behulp van marktonderzoeken heeft het bedrijf kunnen aantonen dat IT-Staffing is ingeburgerd door langdurig en frequent gebruik van het merk op Facebook- en Twitter, door grote reclamecampagnes in landelijke vak- en dagbladen en door radiocommercials. Daarmee heeft het stevige merkrechten voor het oorspronkelijk beschrijvende IT-Staffing en kan het Staffing IT verbieden.

Bas Kist