GOEDKEURING

In maart 2018 vroeg butler Harrold de merkregistratie aan. Onder de naam The Royal Butler runt de man al enige jaren een bedrijf dat butlers opleidt en etiquette-lessen geeft. Daags na de aanvraag tekende de koningin bezwaar aan tegen de registratie. Volgens Elizabeth wekt de naam The Royal Butler de indruk dat het bedrijf goedkeuring heeft van het Britse koningshuis. Dat soort merkregistraties zijn in Engeland bij wet verboden. Eerder wist de vorstin al de registratie tegen te houden van merken als The Queen’s Tipple en Royal Cornwall voor alcoholische dranken.

FICTIEF KARAKTER

In eerste instantie trok de koningin aan het kortste eind. Ondanks de bezwaren van Elizabeth accepteerde het merkenbureau in 2019 de registratie van The Royal Butler, omdat het publiek wel zou begrijpen dat het hier om een fictief karakter ging, aldus het bureau. Echter, daar wenste de bejaarde vorstin zich niet bij neer te leggen en dus startte zij een oppositieprocedure.

Op weg naar de oppositie-zitting?

 

TOESTEMMING

Tijdens de procedure bij het merkenbureau voerde Harrold aan dat de woorden ‘royal’ en ‘butler’ gewoon in het woordenboek staan en niet gemonopoliseerd kunnen worden. Maar zijn belangrijkste verweer was dat hij tijdens een gesprek in 2012 formeel toestemming van het koninklijk huis zou hebben gekregen voor het gebruik van de naam The Royal Butler.

UNDERBUTLER

Aan dat gesprek, dat plaatsvond naar aanleiding van een arbeidsconflict tussen Harrold en het Hof, bewaren beide partijen echter een verschillende herinnering. Volgens de mensen die namens het koningshuis deelnamen is er inderdaad gesproken over het gebruik van de naam The Royal Butler. Echter, daarvoor werd geen toestemming gegeven, aldus de koningin. Als steek onder water voegde zij daar aan toe dit ook een ‘overstatement’ zou zijn. Immers, Harrold had slechts de rol van ‘Under-butler’ vervuld. Aan het Britse hof schijnen 44 butlers rond te lopen van verschillende rangen en standen.

GEEN BEWIJS

Onlangs kreeg Elizabeth dan toch haar gelijk. Volgens het merkenbureau wekt de naam The Royal Butler als merk voor butler-opleidingen en etiquette-onderwijs de indruk dat dit gebeurt met koninklijke goedkeuring. Dat is verboden onder de Engelse merkenwet. Van eventuele toestemming aan Harrold is geen enkel schriftelijk bewijs te vinden.

GEEN MERKREGISTRATIE

De ex-butler moet het vanaf nu dus zonder merkregistratie doen. Of de man in beroep gaat is nog niet bekend. Zijn bedrijf is voorlopig nog wel actief onder de naam The Royal Butler, zo is te zien op de website www.theroyalbutler.co.uk.

ROYAL IN NEDERLAND

Ook in Nederland kan je niet ongestraft het woord Royal in je bedrijfsnaam gebruiken. Zo oordeelde de kantonrechter in Den Haag eind 2017 dat het bedrijf Royal Dutch Holding een misleidende handelsnaam voerde. De koning had het bedrijf nooit toestemming gegeven het predicaat ‘koninklijk’ te gebruiken en daarom moest het zijn naam wijzigen.

Bas Kist