Kamer van Koophandel gaat tijd, geld en energie steken in een nieuwe app. ‘De kennis die we hebben, geven we terug aan de ondernemers’, aldus KvK-voorzitter Claudia Zuiderwijk in een toelichting op de nog te lanceren ondernemers-app. Het is een goede zaak dat de KvK kennis terug wil geven. Maar belangrijker dan het ontwikkelen van een nieuwe app – en bovendien relatief eenvoudig — is het aanbieden aan ondernemers van een solide onderzoek in het Nederlandse Handelsregister. 

Handelsnaamonderzoek tot 2011

Tot halverwege 2011 konden (aankomende) ondernemers via de Kamer tegen betaling van circa € 80 een uitgebreid onderzoek naar identieke of gelijkende namen laten uitvoeren. Op basis daarvan kon de ondernemer een verantwoorde beslissing nemen over de keuze van zijn nieuwe handelsnaam.

Riskante operatie

Veel ondernemers realiseren zich niet dat de introductie van een nieuwe handelsnaam een riskante operatie is. De Nederlandse Handelsnaamwet bepaalt dat de eigenaar van een oudere handelsnaam zich kan verzetten tegen gebruik van een nieuwe(re) handelsnaam als er gevaar voor verwarring bestaat. Daarvan is sprake als de namen op elkaar lijken en ze in dezelfde of een verwante branche worden gebruikt. Wie de verkeerde keuze maakt loopt het risico — nu of in de verre toekomst — gedwongen te worden de handelsnaam te wijzigen. Met alle gevolgen van dien: bord van de gevel, website uit de lucht, brochures en kaartjes door de shredder en op zoek naar een nieuwe naam. Een nachtmerrie voor elke ondernemer.

Dagelijks conflicten

Dit risico is niet puur theoretisch. Vrijwel dagelijks wordt er in Nederland over gelijkende handelsnamen ruzie gemaakt of geprocedeerd en worden ondernemers gedwongen hun namen aan te passen of in te trekken. Een goede reden dus voor de Kamer van Koophandel om een serieus en degelijk onderzoek in het Handelsregister aan te bieden.

Te beperkte scan

Toch heeft de Kamer dit onderzoek om onverklaarbare redenen afgeschaft. Daar voor in de plaats is een beperkte scan gekomen die ondernemers kosteloos online kunnen doen. Te beperkt; deze check is beperkt tot identieke namen. In de praktijk is het juist vaak zo dat een oudere handelsnaam één of twee letters verschilt, maar desondanks nog steeds een grote gelijkenis met de nieuwe naam vertoont. Zo’n naam wordt met de huidige scan niet gevonden terwijl het wel een levensgroot risico kan zijn.

Connect vs CanAct

Illustratief is het conflict tussen de uitzendbureaus Connect en ConAct. In juli vorig jaar bepaalde de rechter dat ConAct zijn naam moest wijzigen omdat er gevaar voor verwarring bestond met Connect. Via die online scan had ConAct de naam Connect nooit kunnen vinden. En er zijn veel meer voorbeelden: zo moest de Knipstal ooit wijken voor de Kniphal, won Intermail het van Intelimail en kregen bekende bedrijven als KNP (BT) en KPN en ANP en NPA het met elkaar aan de stok over hun gelijkende handelsnamen.

KvK moet goed onderzoek aanbieden

Als de Kamer van Koophandel daadwerkelijk de kennis waarover ze beschikt aan ondernemers wil teruggeven, doet ze er goed aan de juiste prioriteiten te stellen. Een handige app is belangrijk, maar ondernemers de mogelijkheid bieden om een degelijk en volledig handelsnaamonderzoek te laten verrichten is dat veel meer.

Dit artikel werd gepubliceerd in Financieele Dagblad van 7 januari 2014 KvK moet fatsoenlijk handelsnaamonderzoek aanbieden FD 07-01-2013