De merkregistratie van het merk ’Allah’, dat eind december 2012 aangevraagd werd door kunstenaar Teun Castelein, is in januari 2013 door het Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE geweigerd. Het merkenbureau is van mening dat het merk geen onderscheidend vermogen bezit. Dat blijkt uit onderzoek van merkenbureau Chiever.

Weigeringsgronden
Volgens het BBIE is een algemeen bekende naam als Allah niet onderscheidend. Om die reden kan de naam niet als merk geregistreerd worden. Het is volgens Chiever opvallend het BBIE juist voor deze weigeringsgrond heeft gekozen.

Mohammed en God Fix It
In de eerste plaats heeft het BBIE in het verleden andere, vergelijkbare merken wel geaccepteerd. Zo vond Chiever de geregistreerde merken Mohammed, Jesus, God Fix It en Gods’ Toys.  ‘Het is dan ook de vraag waarom een naam als Allah niet onderscheidend zou zijn voor bijvoorbeeld kleding en Jesus wel’, aldus Chiever.

Strijd met openbare orde of goede zeden
In de tweede plaats vraagt Chiever zich af waarom het BBIE niet heeft gekozen voor een andere, meer voor de hand liggende weigeringsgrond, die ook in de wet is te vinden. ‘De wet bepaalt dat een merk ook wegens strijd met de openbare orde of de goede zeden geweigerd kan worden. Dat was in onze ogen een wat logischer weigering geweest’.

Geen zedenmeester
Volgens Chiever is het BBIE echter niet erg happig om de zedenmeester te spelen. ‘Vrijheid van meningsuiting is in Nederland natuurlijk een groot goed. Om die reden zijn de weigeringen op basis van strijd met de openbare orde op de vingers van één hand te tellen. Alleen als het in de ogen van het BBIE echt te gek wordt, gebruikt het BBIE deze weigeringsgrond’. Zo werd enige tijd geleden het merk JODEN voor douchekoppen geweigerd, net als een logo van een kabouter die de Hitler-groet bracht met eens swastika om zijn arm en langer geleden het merk TRIX IS NIX.

Goed eindresultaat
Het lijkt er volgens Chiever een beetje op dat het BBIE het merk Allah toch via een omweg heeft willen weigeren. ‘Vermoedelijk is het BBIE niet echt ‘happy’ met zo’n merk, maar wil het bureau toch ook niet ingrijpen in de vrijheid van meningsuiting’, aldus Chiever. Daarom kiezen ze deze enigszins gekunstelde route. Maar het eindresultaat  is natuurlijk prima’.