Verdeling rechten

Beide Anne Frank-organisaties zijn al jaren verwikkeld in een hevige strijd over de rechten rondom Anne Frank. Achteraf gezien was het misschien niet zo’n goed idee van Otto Frank om twee organisaties verantwoordelijk te maken voor de nagedachtenis van zijn dochter. In 1957 richtte hij Anne Frank Stichting op om het Achterhuis open te stellen voor het publiek en in 1963 gaf hij het beheer van de auteursrechten op de dagboeken van Anne aan het Zwitserse Anne Frank Fonds.

Anne Frank

Hooglopende ruzie

Gedurende vele jaren werkten beide organisaties prima samen en leek er geen vuiltje aan de lucht. Echter, in 2011 ontstond er een conflict over brieven en foto’s die de Stichting in bruikleen had gekregen van het Fonds. Dat was het startsein van een hoogoplopende ruzie, waarbij de partijen alles in het werk stellen om elkaar dwars te zitten, niet alleen met dreigende taal maar ook met rechtszaken.

Anne Frank Fonds en Anne Frank Stichting zijn geen vrienden

Verzoek schrapping merk

Voor het Zwitserse Fonds was het een doorn in het oog dat de Nederlandse Stichting in 1996 beslag had weten te leggen op de merkregistratie van het woordmerk Anne Frank in heel Europa. In 2014 dienden de Zwitsers bij het Europese merkenbureau een verzoek in tot schrapping van deze merkregistratie. Naar de mening van de Zwitsers had de Stichting de naam Anne Frank nooit als merk gebruikt.

Gebruiksplicht

Onder het merkenrecht geldt de regel dat je een merk moet gebruiken om je rechten in stand te houden. Maak je gedurende een periode van 5 jaar geen gebruik van het merk, dan kan het verval van je rechten door een ander worden ingeroepen. In een poging te bewijzen dat het merk wel gebruikt was, bracht de Stichting een grote hoeveelheid voorbeelden van gebruik van de naam Anne Frank in. Dat ging onder andere om boeken over Anne Frank, brochures en DVD’s. Dus hoezo geen gebruik, zo stelde de Stichting.

Anne Frank

Geen gebruik als merk

Echter, op 7 december kwam het Europese merkenbureau toch tot de conclusie dat de Stichting de naam Anne Frank niet als merk heeft gebruikt. Natuurlijk, in al die publicaties wordt de naam Anne Frank wel gebruikt, maar dat is geen merkgebruik, aldus het merkenbureau. Dit gebruik is niets anders dan de verwijzing naar de persoon Anne Frank, waarover al deze publicaties gaan.

En de Stichting en het Huis?

Maar zo betoogde de Stichting, wat te denken van het gebruik van de naam Anne Frank Stichting en het Anne Frank Huis? Daar zit ook de naam Anne Frank in. Als museum en uitgever verrichten wij toch diensten? Dat is dan toch gebruik van het merk Anne Frank?

Pikant detail: Anne Frank Fonds heeft op 4 oktober 2018 eigen merkregistratie Anne Frank aangevraagd

Merk ongeldig

Maar ook die vlieger gaat volgens het Europese merkenbureau niet op. Gebruik van de aanduidingen Anne Frank Stichting en Anne Frank Huis kan niet gezien worden als gebruik van het losse merk Anne Frank, zoals dat geregistreerd is. En dus wordt de Europese merkregistratie ongeldig verklaard en verliest de Stichting zijn Europese rechten. Pikant detail is dat het Zwitserse fonds in oktober 2018 zélf een nieuwe aanvraag voor het woordmerk Anne Frank in Europa heeft ingediend.

 

Zie ook deze publicatie in de Volkskrant