Mei 2018. Binnenkort hoeven bedrijven niet meer naar de rechter om een inbreukmakende merkregistratie van een ander uit het Benelux Merkenregister te laten schrappen. Als gevolg van een wijziging van het Benelux Verdrag kan een doorhalingssactie vanaf 1 juni 2018 rechtstreeks worden ingesteld bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE. Dat is eenvoudiger en zal flink in de kosten schelen.

Doorhaling merk niet meer via rechter maar via ambtelijke procedure bij BBIE

Gronden

Er zijn verschillende gronden op basis waarvan het schrappen van de merkregistratie van een ander bij het BBIE gevraagd kan worden. De belangrijkste gronden zijn:

1-Het merk lijkt teveel op uw eigen oudere merk en is bovendien geregistreerd voor dezelfde soort producten of diensten

2-Het merk is de laatste 5 jaar niet gebruikt

3-Het merk is niet onderscheidend (en had eigenlijk nooit geregistreerd mogen worden)

Advies

Omdat de procedure bij het BBIE tamelijk recht-toe-recht-aan is, zijn de kosten beduidend lager dan die van een – vaak tijdrovende en veel complexere – rechtszaak. Chiever heeft zich, mede op basis van onze ervaringen in de reeds bestaande oppositieprocedures, grondig voorbereid op deze nieuwe procedure. Mocht u overwegen de nietigheid van een bepaalde merkregistratie in te roepen, dan adviseren wij u uiteraard graag bij de aanpak hiervan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Chiever, Bas Kist of Volkert Teding van Berkhout, 020-8204000.