Maart 2019. Nu een no-deal Brexit steeds dichterbij komt, heeft de Britse regering nieuwe richtlijnen gepubliceerd die van belang zijn voor houders van Europese merken. Wat is de situatie als er op 29 maart 2019 geen deal is? Chiever zet de belangrijkste zaken op een rijtje.

Europese merken en modellen, reeds geregistreerd op 29 maart

  • Houders van volwaardig geregistreerde EU-merken of -modellen krijgen volgens de UK-regering na 29 maart automatisch een geregistreerd merk- of modelrecht in de UK, vergelijkbaar met het bestaande EU-recht.
  • Er zijn aan deze nieuwe UK-registratie geen registratiekosten verbonden en de datum van de EU-registratie blijft behouden. Wel zullen er (beperkte) kosten zijn voor de administratie van dit nieuwe recht.
  • De vernieuwingsdatum van het nieuwe UK-recht is dezelfde als die van het bestaande EU-recht. Het UK-merk krijg ook hetzelfde nummer als de EU-registratie, maar dan vooraf gegaan door de letter-cijfer-combinatie ‘UK009’.
  • Mocht iemand om één of andere reden geen interesse hebben in zo’n nieuw UK-recht naast zijn EU-merk, dan is er een opt-out mogelijkheid.
  • Kortom: voor bestaande EU-merk- of modelregistraties is ook bij no deal geen actie nodig.

Europese registraties die vernieuwd moeten worden (kort) na 29 maart

Het heeft geen zin om voor Europese registraties met een vernieuwingsdatum (kort) na 29 maart 2019 vervroegd vernieuwing aan te vragen. Ligt de vernieuwingsdatum ná 29 maart 2019, dan zal  het vergelijkbare nieuwe UK-recht altijd apart vernieuwd moeten worden (en daarvoor zullen dan vernieuwingskosten betaald moeten worden). Vroegtijdig een vernieuwing aanvragen van het EU-merk of -model levert dus geen kostenvoordeel op.

Europese merken die nog ‘hangend’ zijn op 29 maart

Voor merken en modellen waarvoor de Europese procedure nog loopt en die op 29 maart nog niet afgerond zijn, geldt dat – om bescherming in de UK te behouden – tegen betaling een aparte nieuwe UK-aanvraag ingediend moet worden.

Als deze nieuwe UK-aanvraag ingediend wordt binnen 9 maanden na 29 maart 2019 (dus vóór 29 december 2019) krijgt deze nieuwe UK-registratie de datum van de eerdere EU-aanvraag.

Nieuwe aanvragen: nu meteen UK-recht aanvragen?

Europese merken die nu worden aangevraagd zullen uiteraard nog niet geregistreerd zijn op 29 maart. Veel bedrijven kiezen er voor om dan nu meteen al ook een nationale UK-aanvraag in te dienen.

Op zich is dat niet nodig omdat het nieuwe UK-recht gewoon tot 29 december 2019 aangevraagd kan worden, waarbij het de datum van het originele EU-merk behoudt.

Europese opposities en cancellations

Uitspraken in Europese oppositie- of cancellationprocedures gedaan na 29 maart, zullen geen betrekking meer hebben op de UK. Tegen het nieuwe vergelijkbare UK-recht zal dan een aparte procedure moeten worden gevoerd.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met Chiever.

Foto’s: Shutterstock, ChirlJon Visual Hunt en Pexels