Augustus 2019. Met grote regelmaat wordt in merkenconflicten door één van de partijen aangevoerd dat de ander helemaal geen rechten meer bezit omdat hij zijn merk de laatste vijf jaar niet gebruikt heeft. Kan de merkhouder inderdaad geen gebruik aantonen, dan zijn de rechten vervallen en staat hij met lege handen.

Afwijkend gebruik

Soms kan de merkhouder wel wat gebruik laten zien, maar wijkt dat net af van de manier waarop het merk geregistreerd is. De vraag is dan: houdt dat afwijkende gebruik toch de rechten op het merk in stand?

Mobile

Precies deze vraag speelde in een conflict tussen het Duitse Mobile.de en het Bulgaarse bedrijf Rezon. Rezon bezit een merkregistratie van een beeldmerk in zwart-wit met daarin het woord Mobile. Met dat merk probeerde Rezon de nieuwe Europese registratie van het beeldmerk Mobile.ro van Mobile.de omver te kegelen.

Het geregistreerde beeldmerk Mobile van het Bulgaarse bedrijf Rezon

Geen gebruik?

Tijdens de procedure voerde Mobile.de aan dat de rechten van Rezon vervallen zijn omdat het bedrijf dat Mobile-beeldmerk helemaal niet gebruikt heeft. Daarop liet Rezon bewijzen van gebruik zien, alleen dan wel van het merk in het blauw en met .bg erachter. Maar is het gebruik van dat blauwe logo met de toevoeging bg voldoende om de rechten op het zwart-witte logo Mobile in stand te houden? Het gaat toch om een ander merk zou je zeggen.

Links het merk zoals Rezon dat gebruikt, rechts zoals het merk geregistreerd is

Europese Gerecht: relevant gebruik

Op 12 juli 2019 bepaalde het Europese Gerecht dat het gebruik van dit blauwe logo met punt en .bg voldoende is om de rechten op het zwart-wit merk Mobile te laten voortbestaan. Ook gebruik van een afwijkend logo kan de rechten in stand houden, zolang de wijzigingen het onderscheidend vermogen van het merk maar niet veranderen, aldus het Gerecht. De kleur blauw, de blauwe punt en de toevoeging .bg zijn volgens het Gerecht te verwaarlozen verschillen, het is slechts een beperkte variatie van stijl van het beeldmerk Mobile. De rechten blijven dus in stand en de registratie Mobile.ro wordt doorgehaald.

Moeite

Wij hebben er toch wat moeite mee dat het Gerecht die toevoeging van de kleur blauw, de blauwe stip en . bg zo makkelijk als ‘te verwaarlozen’ wegzet, helemaal tegen de achtergrond van het feit dat het woord Mobile zelf natuurlijk ook al helemaal geen onderscheidend vermogen bezit. Wekt het merk door alle wijzigingen niet toch een hele andere indruk?

Bas Kist