Jagger Fastfood

De kwestie begon in 2018, toen het Deense fastfood bedrijf Jagger Junk een Europese merkregistratie aanvroeg voor het merk Jagger Fastfood voor allerlei fastfoodproducten en restaurantdiensten. Dat was tegen het zere been van de popzanger en daarom diende Musidor BV, het bedrijf dat de merkrechten van Jagger beheert, oppositie in tegen de registratie.

Dat had succes. In 2021 oordeelde EUIPO dat de merken Jagger Fastfood en Mick Jagger op elkaar lijken. Omdat de merknaam Mick Jagger ook voor horecadiensten is geregistreerd zou dat voor verwarring zorgen. Het merk Jagger Fastfood kreeg dan ook geen registratie.

Mick Jagger

Mick rommelt met registraties

Maar de Deense fastfood firma liet het er niet bij zitten. Het bedrijf had ontdekt dat de Stones-zanger een beetje heeft zitten rommelen met zijn merkregistraties. De popster bleek het merk Mick Jagger namelijk maar liefst drie keer als Europees merk geregistreerd te hebben. Eerst in 1998, daarna nog een keer in 2012 en tenslotte weer eens in 2016, de merkregistratie waarmee hij Jagger Fastfood met succes te lijf ging. Drie identieke merkregistraties? Zit er een steekje los bij de oude rocker?

Gebruiksplicht omzeilen

Toch niet, want Jagger en de Stones BV Musidor deden het met een reden. De merkenwet bepaalt dat je een merk moet gebruiken. Maak je gedurende een periode van 5 jaar geen gebruik van het merk, dan kan een ander het verval van je recht inroepen. Omdat Jagger de merknaam Mick Jagger helemaal nooit voor een bar of restaurant heeft gebruikt – er bestaat geen ‘Mick Jagger-bar’ – wordt zijn merkregistratie op dat punt na 5 jaar kwetsbaar. Maar Jagger verzon een trucje om dit probleem te omzeilen: door opnieuw een registratie van hetzelfde merk te verrichten, krijg je gewoon weer een gebruikstermijn van 5 jaar. Omdat de gebruiksplicht voor de registratie uit 2012 weer aanstaande was, registreerde hij de naam Mick Jagger in 2016 opnieuw. Zo hield hij, zonder enig gebruik, toch bescherming voor horeca-diensten en kon hij de registratie van Jagger Fastfood stoppen. Best handig.

Oneerlijke bedoelingen

Of toch niet? In een nieuwe, door Jagger Fastfood aangespannen, procedure heeft EUIPO op 13 juni 2024 bepaald dat het niet de bedoeling is om je rechten op deze manier in leven te houden. Jagger heeft helemaal geen plannen om de naam Mick Jagger voor horeca diensten te gebruiken. Het gedrag van Jagger – drie keer hetzelfde merk registeren – wijst er op dat hij ‘oneerlijke bedoelingen’ had en te kwader trouw was. Het Europese merkenbureau verklaarde de merkregistratie van Mick Jagger uit 2016 voor wat betreft horeca-diensten ongeldig. Daarmee lijkt de grond onder de eerdere overwinning van de Stones-zanger op Jagger Fastfood weg te vallen. De kans is dan ook groot dat Jagger Fastfood in beroep alsnog zijn Europese registratie krijgt en Mick en Musidor achterblijven met het stempel ‘te kwader trouw’ op hun voorhoofd.

Bas Kist

Banner afbeelding: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Dit artikel werd op 27 juni 2024 gepubliceerd op Adformatie.

Bas Kist is mede-oprichter van Merkenbureau Chiever. Hij schrijft regelmatig artikelen over merken- en auteursrecht in de Volkskrant en Adformatie. Daarnaast is hij docent bij de European Institute for Brand management EURIB.