11 november 2015. Op 9 november heeft merkenbureau Chiever de Nachtwacht als merk gedeponeerd in het Benelux Merkenregister. Daarmee krijgt Chiever straks niet alleen een merkregistratie van de Nachtwacht, maar ook een fraaie replica van het schilderij.

Nachtwacht1

Uw merk op canvas

Aanleiding voor Chiever om een depot van dit beroemde schilderij te verrichten, is een marketing-actie die het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is gestart. Het BBIE, de overheidsinstantie die het merkenregister beheert, geeft iedereen die tussen 13 september en 14 november een merk deponeert een cadeautje: een schilderij waarop het nieuwe merk staat afgebeeld. Uw merk op canvas heet de PR-actie. Dat leek een mooie aanleiding om nu eindelijk die Nachtwacht eens aan de muur te krijgen.

Oude kunst als merk

Wat wij nu met deze Nachtwacht-merkregistratie gaan doen? Niets natuurlijk. We willen met deze actie vooral laten zien dat de merkenwet je geen strobreed in de weg legt als je een oud en bekend kunstwerk op eigen naam als merk registreert. We zijn dan ook niet de eerste die dit doet. Wat dacht u van Nestlé dat een merkregistratie bezit van het Melkmeisje van Vermeer? Of Manpower, dat een tekening van Leonardo da Vinci heeft geregistreerd?

kunst

Merkregistratie beperkt recht

Dat registreren van oude, bekende kunstwerken als merk klinkt allemaal wat erger dan het is. Zo’n merkregistratie resulteert niet in een exclusief gebruiksrecht, het levert slechts een zeer beperkte claim op: een merkhouder kan alleen optreden tegen iemand die zijn merk op een commerciële manier gebruikt voor dezelfde diensten of producten. Dus Manpower heeft alleen iets aan zijn Da Vinci-merk als een ander uitzendbureau dezelfde tekening ook als merk gaat gebruiken. Elk ander gebruik valt buiten het bereik van de merkregistratie. Datzelfde geldt voor het Melkmeisje van Nestlé: ook dat recht is beperkt tot commercieel gebruik voor ‘toetjes’.

Vervolg

Op dit moment toetst het BBIE de Nachtwacht-merkaanvraag van Chiever. Het BBIE bekijkt of het merk voldoende onderscheidend  is en of het niet in strijd is met de openbare orde.  Wij vermoeden dat de Nachtwacht deze toets wel zal doorstaan. En daarna moeten we gespannen wachten op ons schilderij. Waar zullen we het straks hangen? Één ding is zeker: als het BBIE het op ware grootte aflevert, valt de WC af.