April 2019. Farmaciebedrijf Bayer heeft een gevoelige nederlaag geleden. Onlangs bepaalde het Europese Gerecht dat de verpakking van Salospir, een hoofdpijnpilletje van het Griekse bedrijf Uni-Pharma Kleon, geen inbreuk maakt op de rechten van Bayer voor Aspirine. De Grieken krijgen gewoon hun Europese merkregistratie.

Europese registratie

Bayer beriep zich in deze zaak met name op een aantal Europese kleurmerkregistraties van groen-witte verpakkingen en op een registratie van het merk Aspirin in zijn speciale schrijfwijze.

Voorbeelden van geregistreerde merken waarop Bayer zich beriep

Geen verwarring

Echter, volgens het Gerecht lijken de woorden Salospir en Aspirine in het geheel niet op elkaar en zijn de gebruikte kleuren groen en wit erg gebruikelijk in de farma-wereld. Van verwarringsgevaar tussen de Salospir verpakking en de geregistreerde merken van Bayer is volgens het Gerecht dan ook geen sprake.

Opvallend

Het is opvallend dat Bayer wel een heleboel Europese merkregistraties bezit van het groen-witte design van zijn verpakking, maar geen Europese merkregistratie heeft laten verrichten van de verpakking als geheel (woord- en beeldelementen). Met een dergelijke merkregistratie had het concern beslist sterker gestaan. Bayer had nog wel aangevoerd dat het in Duitsland rechten op deze totale verpakking bezit maar die claim wees het Gerecht af.


Had Bayer de verpakking als geheel geregistreerd, dan had het betere kansen gehad

Lessen

De belangrijke lessen die uit deze zaak getrokken kunnen worden zijn:

  • woord-bestanddelen wegen zwaar bij de vergelijking van merken
  • een merkregistratie van een verpakking als geheel (zoals in de praktijk gebruikt) kan heel nuttig zijn

Bas Kist