Januari 2018. Bedrijven die gebruik maken van het woord Royal in hun handelsnaam moeten oppassen: als zij geen toestemming hebben om het predicaat ‘Koninklijk’ te gebruiken, maar wel een koninklijke indruk wekken, lopen zij de kans dat zij hun naam moeten wijzigen. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter in Den Haag.

Misleidende handelsnaam

De stichting Sigillis Regiis Preasidio, in het leven geroepen om de intellectuele eigendomsrechten van het Koninklijk Huis veilig te stellen, is er in geslaagd een ondernemer te dwingen het woord Royal uit zijn handelsnaam te schrappen. Eind vorige jaar bepaalde de kantonrechter in Den Haag dat Royal Dutch Holding een misleidende handelsnaam is. Het bedrijf heeft nooit toestemming van de Koning gekregen het predicaat ‘Koninklijk’ te gebruiken en dient zijn naam te wijzigen.

Engels gebruikelijk

Volgens de rechter is anno 2017 het gebruik van de Engelse taal in de Nederlandse samenleving zo gebruikelijk geworden dat het publiek geen onderscheid maakt tussen ‘Koninklijke Nederlandse’ en ‘Royal Dutch’.

Niet te koninklijk

Vooralsnog lijkt het er op dat de Stichting haar pijlen vooral richt op bedrijven die het woord Royal gebruiken en daarbij de indruk wekken dit predicaat van de Koning te hebben gekregen. In dit geval werd dat veroorzaakt door de combinatie van het woord Royal met het woord Dutch. Dus wie het woord Royal in zijn handelsnaam gebruikt, moet zich maar niet te koninklijk opstellen.

Bas Kist