Maart 2018. Het Singaporese bedrijf Teng Yun krijgt in Engeland geen merkregistratie voor een rond, blauw-rood logo dat gebruikt wordt voor frisdrank. Het logo maakt inbreuk op de merkrechten van Pepsi. Dat heeft het Engelse merkenbureau op 28 februari bepaald in een door PepsiCo aangespannen procedure.

Niet glansrijk

Maar om nu te zeggen dat het een glansrijke overwinning voor Pepsi was: nee. Eigenlijk was het een dubbeltje op zijn kant.

Beperkte visuele overeenstemming

In de eerste plaats vindt het merkenbureau dat de merken eigenlijk maar matig op elkaar lijken. In ieder geval niet zodanig dat er gevaar voor verwarring is. Daarnaast is er ook geen sprake van auteursrechtinbreuk of kwade trouw aan de zijde van de Singaporezen, aldus het merkenbureau.

Bekend

Waarom het dan toch nog goed kwam voor Pepsi? Omdat Pepsi zich kon beroepen op het feit dat het Pepsi-logo wereldbekend is. En bekende merken krijgen een ruime beschermingsomvang. Een bekend merk hoeft voor een merkinbreuk namelijk niet aan te tonen dat er verwarringsgevaar is. Het kan al voldoende zijn als de consument een link legt tussen de twee merken. Hoewel het publiek de merken niet zal verwarren, verwacht het merkenbureau dat het publiek hier inderdaad wel een link zal leggen tussen de beide logo’s.
Het Pepsi-logo en het logo van Teng Yun: niet verwarrend, wel een link

Profiteren

Maar een link is niet voldoende voor een merkinbreuk. De houder van het bekende merk moet dan ook nog aantonen dat het nieuwe merk bewust probeert te profiteren van de reputatie van het bekende merk. En dat is hier het geval, zo concludeert het merkenbureau op basis van een advertentie van Teng Yun. Die heeft inderdaad wel een flinke Pepsi-uitstraling. Op het nippertje dus toch een merkinbreuk dankzij de ruime beschermingsomvang van bekende merken.

Advertentie van Teng Yun in Singapore: sterke Pepsi-look, waarmee duidelijk geprofiteerd wordt van de bekendheid van Pepsi

Bas Kist