Een stevige nederlaag voor Porsche. Op 6 juni bepaalde het Europese Gerecht dat twee Europese modelregistraties (uit 2004 en 2010) van de Porsche 911 ongeldig zijn. Om voor modelbescherming in aanmerking te komen moet een model nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Volgens het Europese Gerecht ontbreekt dat eigen karakter omdat de geregistreerde modellen van Porsche te weinig van de eerdere versies van de 911.

Modelregistratie 911 ongeldig