2011

Al in 2011 diende Red Bull bij het Europese merkenbureau EUIPO een verzoek in om de woordmerkregistratie Flügel door te halen. Volgens Red Bull profiteert Flügel op onrechtmatige wijze van de bekendheid van de slogan ‘… Verleiht Flügel ‘, die Red Bull in Oostenrijk gebruikt en geregistreerd heeft.

2011-2021

In eerste instantie trok Red Bull tweemaal aan het langste eind: in 2014 bij de Nietigheidsafdeling en in appèl in 2016 bij de Kamer van Beroep. Vervolgens bracht Flügel de zaak aan bij het Europese Gerecht, dat Red Bull in 2018 in het ongelijk stelde. Maar daarmee was het niet klaar! De zaak werd weer terugverwezen naar de Kamer van Beroep, die Red Bull in 2019 op een andere grond alsnog liet winnen. En tenslotte bevestigde het Europese Gerecht deze uitspraak in april van dit jaar, bijna 10 jaar na de start van het conflict.

Waarom krijgt Red Bull gelijk?

Volgens het Gerecht heeft de Kamer van Beroep in 2019 terecht vastgesteld dat de consument een link zal leggen tussen de bekende slagzin ‘…Verleiht Flügel ’ en het merk Flügel. Daarbij speelt rol dat energiedranken en alcoholische dranken enigszins bij elkaar in de buurt zitten: je mixt ze vaak, ze zijn te koop in dezelfde supermarkt en staan vaak samen op de menukaart in de bar. Volgens het Gerecht doet Flügel aan ‘free-riding’: het profiteert op een oneerlijke manier van de reputatie en het prestige van de slogan van Red Bull. Exit merk Europese registratie Flügel.

Praktijk

Misschien denkt u: waar gáát dit over? Tien jaar lang procederen over zo’n naam? Hoe is het mogelijk! Toch gebeurt het af en toe. Zo werd er meer dan 15 jaar gevochten over de bescherming van de vorm van de Kitkat-reep en voerden adidas en H&M 18 jaar strijd over een paar strepen. Natuurlijk, het merkenrecht is soms ingewikkeld, alles moet zorgvuldig gebeuren en er moet ruimte zijn voor hoger beroep. Maar verliest het recht hier de commerciële praktijk niet een beetje uit het oog?

En wat nu met Flügel?

Hoewel de Europese registratie van Flügel nu omvalt, is het niet het einde voor dit merk. Immers, de actie van Red Bull was alleen gebaseerd op merkrechten in Oostenrijk. Flügel kan nu zijn gevallen Europese merk omzetten (‘converteren’) in een heleboel nationale registraties in de EU-lidstaten. Een tijdrovende en kostbare procedure die veel administratie met zich meebrengt. Echter, het belangrijkste is natuurlijk dat het bedrijf zijn rechten behoudt in alle EU-landen met uitzondering van Oostenrijk.

Bas Kist