December 2018. Red Bull is er in geslaagd de Benelux merkregistratie van het merk Red de Boel tegen te houden. Red de Boel was door het bedrijf Rob Hoogland BV aangevraagd voor frisdrank en sterke drank.

Andere producten

In zijn verweer toonde Rob Hoogland BV zich van geen kwaad bewust. Het merk Red de Boel is niet voor energiedranken gedeponeerd en kent een hele andere doelgroep dan die van Red Bull, aldus het bedrijf. Ook het verschil in betekenis tussen Red Bull en Red de Boel zorgt er voor dat er geen gevaar voor verwarring is volgens Hoogland.

Overeenstemming

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BOIP vindt de verhalen van Hoogland allemaal prachtig, maar oordeelt dat het hier om sterk overeenstemmende gelijkende merken gaat voor dezelfde soort producten. Red de Boel krijgt geen registratie.