September 2017. Seniorenverenigingen KBO en PCOB mogen geen gezamenlijk tijdschrift uitgeven met de titel WijSr. Hiermee maken ze inbreuk op de rechten van het merk WIJ van uitgeverij Wij Special Media (WSM), dat een grootaantal titels onder de naam WIJ uitgeeft. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald op 30 augustus 2017.

Onderscheidend

Het argument van de senioren dat de merkregistratie WIJ geen onderscheidend vermogen bezit, wordt door de rechter opzij geschoven. WIJ is immers getoetst en geaccepteerd door het merkenbureau en is voor tijdschriften niet volledig beschrijvend, aldus de rechter. Bovendien ge­niet het merk dankzij alle WIJ-uitgaven van WSM een grote bekendheid.

Indirecte verwarring

Volgens de rechter zal het publiek WIJ en WijSr niet meteen met elkaar verwarren, maar bestaat wel het gevaar dat men zal denken dat WijSr ook uit de stal van WSM komt, met al zijn WIJ-tijdschriften. Er is dus sprake van indirect verwarringsgevaar.