September 2017. Unilever krijgt geen Benelux registratie voor het merk Release the Beast. Volgens het Hof Den Haag lijkt dit merk teveel op Unleash the Beast, een ouder merk van drankenfabrikant Monster Energy. Unilever gebruikt de slogan voor zijn internationale reclamecampagne voor Magnum-ijsjes.

Eerst winst voor Unilever

In eerste instantie had het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE nog bepaald dat Unilever geen merkinbreuk pleegde, omdat het om verschillende producten zou gaan : ijsjes vs. drankjes. Echter, eind juli 2017 oordeelde het Hof anders.

Soortgelijk

Volgens het Hof moeten ijsjes en drankjes in juridische zin wél gezien worden als dezelfde soort producten. Ze zijn uitwisselbaar en concurrerend: wie verkoeling zoekt koopt een ijsje of een drankje, aldus het Hof. Bovendien worden ze via dezelfde distributiekanalen verkocht en is er een trend dat drankproducenten via line-extensions ook ijs verkopen. Om die reden bestaat het gevaar dat de merken Unleash the Beast en Release the Beast worden verward.

Europa

De kwestie speelt niet alleen in de Benelux, ook het Europese merk van Unilever ligt onder vuur. In eerste instantie trok Unilever ook daar aan het langste eind, maar inmiddels loopt er een beroepsprocedure.