BEKENDE MERKEN

Houders van bekende merken zoals SPA kunnen onder de regels van het merkenrecht ook optreden tegen gelijkende merken voor hele andere producten. Als de houder van het bekende merk aantoont dat de consument (1) een link zal leggen met zijn bekende merk en zijn merk daar (2) schade door kan lijden, dan is er sprake van een inbreuk.

SPA

GEEN LINK

Natuurlijk is het te begrijpen dat een merkhouder als SPA alert is op nieuwe gelijkende merken voor bijvoorbeeld e-sigaretten. Elke associatie met sigaretten of roken is voor een zuiver merk als SPA natuurlijk uit den boze. Alleen om met succes te kunnen optreden moet er wel een zodanige gelijkenis tussen de merken zijn dat de consument een link zal leggen, de merken met elkaar zal associëren. En dat is hier niet het geval.

WEINIG GELIJKENIS

Volgens EUIPO is er gewoon te weinig gelijkenis tussen het woordmerk SPA en het beeldmerk ASP. De eerste letter (belangrijk in bij de juridische vergelijking van merken) is anders en bovendien heeft het ASP-logo een opvallend design. Die zaken wegen voor EUIPO zwaarder dan het gegeven dat de merken beide de letters S, P en A in zich hebben. Ook is volgens EUIPO van belang dat bronwater en e-sigaretten totaal verschillende producten zijn, waardoor consumenten de merken niet snel met elkaar in verband zullen brengen. Dus ondanks de grote bekendheid van het SPA-merk is er geen link, geen associatie tussen SPA en het beeldmerk ASP en dus geen inbreuk, aldus EUIPO.

DESIGN

Jammer voor SPA maar ik kan me er wel in vinden. SPA moet als bekend merk natuurlijk kunnen rekenen op een ruime beschermingsomvang en elke link met een product als sigaretten moet bestreden kunnen worden. Maar er zijn grenzen: die link moet er wel zijn.  Naar mijn gevoel geeft hier vooral het opvallende design van ASP hier de doorslag. Dat haalt toch elke mogelijkheid van associatie met SPA weg. Ik ben overigens wel benieuwd wat er gebeurd was als de fabrikant van de e-sigaret niet zijn logo, maar het woordmerk ASP had gedeponeerd. Dan had het kwartje naar mijn idee wel eens de andere kant op kunnen vallen.

Bas Kist