Maart 2019. Red bull is er toch in geslaagd de registratie van het beeldmerk Big Horn tegen te houden. Nadat het Europese merkenbureau EUIPO in mei vorige jaar had bepaald dat er geen gevaar voor verwarring was met het logo van Red Bull, koos de Board of Appeal BOA begin januari toch de zijde van Red Bull.

Duidelijke verschillen, toch inbreuk

Hoewel de BOA de gelijkenis tussen de merken eigenlijk erg klein vindt en vaststelt dat de consument de verschillen tussen beide merken duidelijk zal zien, vindt de Board toch dat het een merkinbreuk is.

Reputatie

Dat komt omdat Red Bull met veel voorbeelden heeft aangetoond dat zijn logo van de twee stieren met de gele zon een enorme reputatie heeft in de wereld van de energy drinks. En onder de regels van het merkenrecht krijgen merken met een reputatie een hele ruime bescherming.

Op de website van Big Horn wordt duidelijk dat ook echt de bedoeling is aan te haken bij red Bull

Link

Zelfs als er, zoals in dit geval, geen verwarringsgevaar is, maar de consument wel een verband (een link) legt tussen het bekende merk en het nieuwe merk, dan kan er sprake zijn van merkinbreuk. In deze kwestie meent de BOA dat die link er is, nu de logo’s gebruik maken van hetzelfde concept, namelijk twee agressieve, gehoornde beesten die elkaar aanvallen, tegen de achtergrond van een gele zon.

Schadelijk

Volgens de BOA probeert Big Horn met zijn logo op oneerlijke wijze te profiteren van de grote bekendheid van het Red Bull-logo. Dat is schadelijk voor Red Bull en daarom krijg Big Horn geen registratie.

Bas Kist