Oktober 2018. Horlogefabrikant Swatch heeft een einde gemaakt aan de Europese merkbescherming van de bekende slogan Think Different van Apple. Op 24 augustus 2018 verklaarde de Invalidity Division van het Europese merkenbureau EUIPO de merkregistratie Think Different van Apple ongeldig.

Tick Different

Swatch ligt al enige tijd overhoop met Apple. Twistappel is de slagzin die Swatch sinds enige tijd gebruikt en die volgens Apple wel erg dicht tegen Think Different aan zit: Tick Different.

Nietig

In verschillende landen voeren de bedrijven nu juridische procedures tegen elkaar. Voor het Europese merkenbureau voerde Swatch aan dat Apple helemaal geen rechten meer kan doen gelden op Think Different, omdat het merk niet meer wordt gebruikt. De merkenwet bepaalt dat als een merk 5 jaar niet gebruikt is, de nietigheid van de registratie kan worden ingeroepen.

Sporadisch gebruik onvoldoende

Volgens EUIPO is Apple er niet in geslaagd aan te tonen dat het Think Different de afgelopen 5 jaar nog serieus heeft gebruikt in de EU. Sporadisch gebruik, zoals in 2013 bij de dood van Mandela, is volgens EUIPO niet voldoende om de rechten in stand te houden. Think Different als merk voor computers, tablets en telefoons wordt geschrapt. Een belangrijke overwinning voor Swatch, in een conflict dat hiermee vast nog niet ten einde is.