Juni 2017. Artikel 1, de politieke partij van Sylvana Simons moet binnen een maand haar naam wijzigen. Volgens de rechter in Amsterdam maakt de partij inbreuk op de oudere merkrechten van de Stichting Expertisecentrum Discriminatie (SED) op de identieke naam Artikel 1. Ten onrechte, meent Chiever.

Onterecht

Naar onze mening heeft de partij van Simons deze zaak ten onrechte verloren. De SED had nooit bescherming mogen krijgen voor Artikel 1 als merknaam voor diensten op het gebied van discriminatiebestrijding.

Toets door merkenbureau

Tijdens de procedure van de registratie van een merk toetst het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het merk op onderscheidend vermogen. Specialisten van het BBIE kijken of het merk in staat is de producten of diensten van een onderneming te onderscheiden. Bestaat het merk, zo bepaalt de wet, uitsluitend uit een naam die kan dienen tot aanduiding … van een kenmerk van het product of dienst, dan moet het merk geweigerd worden.

Artikel 1 niet geschikt als merk

De naam Artikel 1 van de SED verwijst onmiskenbaar naar artikel 1 van de Grondwet, waarin het verbod van discriminatie is vastgelegd. De merknaam Artikel 1 is dus een naam die dient tot aanduiding van kenmerken van de dienst, namelijk activiteiten op het gebied van bestrijding van discriminatie. Daarmee is het merk uitsluitend verwijzend of beschrijvend en niet geschikt om als merk te dienen.

Doorheen geglipt

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) had de registratie van de SED eind december 2016 naar onze mening dan ook niet mogen accepteren en de SED had geen merkbescherming mogen krijgen voor Artikel 1. De acceptatie van het merk past ook niet in het duidelijke en strenge toetsingsbeleid dat het, zeer deskundige, BBIE doorgaans voert. Maar vergissen is menselijk en het lijkt er op dat dit merk er doorheen geglipt is. Overigens had ook de rechter natuurlijk zijn eigen vraagtekens kunnen plaatsen bij de geldigheid van de registratie.

Hoger beroep?

Voor Sylvana zijn er nu twee mogelijkheden: of ze legt zich er bij neer, of ze gaat in beroep. Wij zouden kiezen voor het laatste.