Beschrijvend

Volgens het Europese Merkenbureau EUIPO bestaat het merk TrainMore gewoon uit twee Engelse woorden die bij een eerste blik een duidelijke boodschap uitzenden: “Train meer, doe meer oefeningen”. Zo’n beschrijvende aanduiding kan je niet als merk monopoliseren.

TrainMore

Niet in het woordenboek

Ja, maar het woord Train heeft toch meer betekenissen, probeerde het bedrijf nog. En bovendien is de combinatie TrainMore een niet-bestaand woord, dat je niet in het woordenboek vindt, aldus TrainMore. ‘Onze Engelssprekende klanten hebben de grootste problemen om het teken “TrainMore” te begrijpen’.

Woordenboek

Niet moeilijk te begrijpen

Maar EUIPO wil er niets van weten. ‘Deposante onderschat haar clientèle’, aldus EUIPO. ‘Consumenten met een redelijke kennis van de Engelse taal, zullen in “TrainMore” echt een aansporing lezen, die erop gericht is dat zij meer lichamelijke arbeid gaan verrichten’. Bovendien, zo vervolgt EUIPO, ‘is de samenstelling van de woorden “train” en “more” werkelijk niet zo gecompliceerd dat consumenten de boodschap met de grootste moeite zouden begrijpen’. Dus geen Europese registratie voor het merk TrainMore voor fitnessdiensten.

Lekker trainen

Het zat er een beetje in. De keuze voor een naam als TrainMore voor een fitness-concept is natuurlijk begrijpelijk: de naam maakt meteen duidelijk waar je aan toe bent: lekker meer trainen. Vanuit marketing perspectief is het dan ook een prima naam. Echter, de keerzijde van zo’n beschrijvend merk is dat je hem niet kunt beschermen voor de diensten van een sportschool.

EasyJet

EasyJet ingeburgerd

Toch zijn er voor dit soort namen soms wel mogelijkheden om toch een plekje in het register te krijgen. Dan moet je aantonen dat je merk is ingeburgerd. Inburgering is het verschijnsel dat een oorspronkelijk beschrijvend merk door intensief gebruik los komt van zijn beschrijvende betekenis en door de doelgroep als merk gezien gaat worden. Een sprekend voorbeeld van een ingeburgerd merk is EasyJet: ooit een beschrijvende merknaam (makkelijk vliegtuig), maar door langdurig gebruik en veel reclame nu een echt merk geworden, waarbij je de beschrijvende betekenis eigenlijk vergeten bent.

Geen inburgering TrainMore

Uit de uitspraak van TrainMore blijkt dat het bedrijf zich niet op ‘inburgering’ heeft beroepen. Dat was vermoedelijk ook onbegonnen werk. Immers, omdat het om een Europese registratie gaat heb je onderscheidend vermogen of inburgering nodig in alle landen van de EU. En als ik het goed zie wordt TrainMore alleen in Nederland gebruikt, wat Europese inburgering onmogelijk maakt.

Bas Kist

Bas Kist is mede-oprichter van Merkenbureau Chiever. Hij schrijft regelmatig artikelen over merken- en auteursrecht in de Volkskrant en Adformatie. Daarnaast is hij docent bij de European Institute for Brand management EURIB.