Juni 2017. Fotografe Julie Dermansky eist $ 150.000,- schadevergoeding van Donald Trump. Volgens Dermansky heeft de Trump-organisatie zonder toestemming gebruik gemaakt van één van haar foto’s.


Foto Julie Dermansky

Registratie Copyright Office

Dermansky stelt dat de betreffende foto, gemaakt in 2016 in Alabama, niet alleen door Trump op Instagram is gebruikt, maar ook op zijn website. De fotografe heeft de foto laten registreren bij het Amerikaanse Copyright Office. Meteen na de aanklacht is de foto van de Instagram-pagina verdwenen.