Merk ouder dan 5 jaar: gebruik aantonen

Viking Outdoor Footwear bezit een Europese registratie van het woordmerk Viking voor laarzen en schoenen. De Noren moesten gebruik van hun merk Viking aantonen omdat de registratie ouder is dan vijf jaar. Als je voor zo’n oude registratie geen gebruik kunt aantonen, kan je dat recht niet inroepen.

Bron: https://vikingfootwear.com/

Bewijsmateriaal onvoldoende

Als bewijs van gebruik hadden de Noren bij het merkenbureau een aantal facturen ingediend,  een brochure, een flyer, een betalingsbewijs en wat printscreens. Echter, na inspectie vindt het merkenbureau het onvoldoende. Maar wat is dan niet goed volgens BOIP?

Facturen

Van de 10 ingediende facturen doen er volgens BOIP drie niet mee, want die hebben geen betrekking op de relevante periode. Daarnaast blijven vier facturen buiten beschouwing omdat nergens te lezen is voor welke producten er gefactureerd is. De overgebleven drie facturen staan samen voor een waarde van slechts € 1.816,-. Hoeveel laarzen zouden dat zijn? 18 stuks? Volgens BOIP in ieder geval te weinig om van normaal merkgebruik te spreken.

Flyer en betalingsbewijs

Verder is de ingezonden flyer volgens BOIP ongedateerd en het is onduidelijk of hij überhaupt ooit verspreid is en in welke oplage. Het betalingsbewijs kan niet worden meegenomen, omdat niet blijkt voor welke producten de betaling werd gedaan. En tenslotte de print-screens van twee websites waarop laarzen worden aangeboden: deze zijn niet gedateerd dus het is onduidelijk wanneer deze sites actief waren.

Vic The Viking
Bron: https://vikingfootwear.com/

 

Conclusies

De conclusies zijn duidelijk. Bewijs van gebruik moet altijd een datum laten zien uit het relevante tijdvak. Daarnaast moet (uiteraard) duidelijk zijn dat het bewijs betrekking heeft op het onderhavige merk. Ook moet het laten zien dat er sprake is geweest van gebruik van enige omvang, zodat gesproken kan worden van ‘normaal gebruik’.

Bewaren

Onze ervaring in vergelijkbare procedures is dat het gek genoeg soms best lastig is om het juiste en volledige bewijsmateriaal te ontvangen. En dan moet je het doen met de middelen die je hebt, met alle risico’s van dien. Omdat de gebruiksvraag in merkenkwesties steeds vaker voorkomt, doen merkhouders er goed aan bewijs van gebruik van hun merken goed te documenteren en bewaren.

Bas Kist