Juni 2018. Parfumhuis Dior krijgt in China mogelijk toch een merkregistratie van de vorm van de fles van het bekende luchtje J’adore. Dat is best bijzonder, want zo scheutig zijn ze in China niet met de bescherming van vormmerken.

Beoordeling moet over

In eerste instantie werd de aanvraag van Dior in 2015 geweigerd door het Chinese merkenbureau omdat de vorm van de fles niet onderscheidend zou zijn. Ook in de daarop volgende beroepsprocedures trok Dior telkens aan het kortste eind. Echter, in april 2018 bepaalde de hoogste Chinese rechter dat het merkenbureau de zaak niet goed beoordeeld heeft en zijn werk opnieuw moet doen. De kans is groot dat Dior nu wel zijn felbegeerde merkbescherming krijgt.

Vormmerk in EU is ‘dood’

Terwijl er in China dus wat meer ruimte lijkt te komen voor vormmerken, is het vormmerk in Europa min of meer ‘dood’ (zoals een hoogleraar merkenrecht niet zo lang geleden eens schreef). De toets voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van vormmerken in Europa is extreem streng. Eigenlijk wordt alles geweigerd (een enkele uitzondering daargelaten).

Enkele voorbeelden van Europese vormmerken die geen registratie kregen

Dopper?

Bij het zoeken naar geweigerde vormmerken kwamen wij iets opvallends tegen: de bekende Dopper-fles. In 2016 werd een aanvraag tot Europese registratie van de vorm van deze opvallende fles door het Europese merkenbureau geweigerd. Begin mei 2018 kwam een nieuwe aanvraag voor dezelfde fles er echter wel doorheen.

Links de bekende Dopper-fles, midden en rechts het onlangs geaccepteerde merk

Logo of vorm?

Echter, het is niet uitgesloten dat het Dopper-vormmerk alleen geaccepteerd is omdat op de fles duidelijk het onderscheidende logo Dopper te zien is. In dat geval is de registratie van zo’n vormmerk van relatieve waarde: hij geeft vooral merkbescherming aan de fles inclusief het logo en niet zozeer aan de vorm van de fles op zichzelf (die naar onze mening overigens wel gewoon een goede vormmerkbescherming zou verdienen).

Bas Kist