Overgangsfase

Op het moment van de Brexit treedt een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. Gedurende die periode blijven alle EU-regels en wetten voor het Verenigd Koninkrijk (VK) van kracht.

Europese merkregistraties

Europese merkregistraties geven op dit moment dekking in alle 28 landen van de EU. Tot en met 31 december 2020 blijven deze Europese rechten onverkort van kracht in het VK. Na deze datum valt het VK er uit en zijn deze Europese rechten niet meer afdwingbaar in het VK. Echter, u staat niet met lege handen.

brexit merken

Automatisch nieuwe nationale registratie

Houders van Europese merkregistraties krijgen op 1 januari 2021 een nationaal merkrecht in het VK, dat gelijkwaardig is aan het Europese recht. Dit recht ontstaat automatisch. De Europese merkregistratie is vanaf dat moment nog maar in 27 landen geldig.

Europese modelregistraties

Wat voor de Europese merkregistraties is gezegd, geldt ook voor Europese modelregistraties. Uw modelrecht blijft in de EU in stand tot 31 december 2020, daarna krijgt u automatisch een gelijkwaardig nationaal modelrecht in het VK.

Hangende aanvragen

EU-aanvragen van merken of modellen die nog in de procedure zitten en op 31 december nog niet geregistreerd zijn, krijgen niet automatisch een nationaal recht in het VK. Wel kunnen de merk- en modelhouders tot en met 30 september 2021 voor het merk of model een aparte registratie aanvragen in het VK, waarbij zij dan de datum van de oorspronkelijke EU-aanvraag behouden.

Informatie

Chiever houdt alle ontwikkelingen uiteraard scherp in de gaten en houdt u op de hoogte. Voor vragen of overleg kunt u uiteraard met ons contact opnemen.

Foto’s: Shutterstock, ChirlJon Visual Hunt en Pexels

Bas Kist