Geen gelijkenis

Volgens EUIPO lijken de beide logo’s totaal niet op elkaar: niet in visuele zin, niet begripsmatig en ook niet in klank. Daarbij speelt ook de aanwezigheid van het woord Juventus natuurlijk een rol.

Juventus

Grote, bekende merken

Het is de vraag of er iemand te vinden is die het oneens is met deze uitspraak. Nee, deze logo’s lijken gewoon niet. Het is dan ook niet duidelijk waarom J&Joy hier tijd en geld in heeft gestoken. Of zou toch de grote, bekende naam Juventus iets hebben wakker gemaakt bij dit Belgische bedrijf?