Ook logo (beeldmerk) registreren

Het is van groot belang dat je niet alleen je woordmerk registreert, maar ook je logo. Wil je kunnen optreden tegen een concurrent die gebruik maakt van een beeldelement dat dicht tegen je eigen logo aanzit, dan is een merkregistratie van je logo onontbeerlijk.

Onderscheidend vermogen beeldmerk

Net als bij woordmerken eist de wet dat ook beeldmerken onderscheidend vermogen bezitten. Zonder onderscheidend vermogen krijg je geen registratie.

Eenvoudige geometrische figuren

Uit de rechtspraak blijkt dat logo’s die slechts bestaan uit eenvoudige geometrische figuren vaak niet onderscheidend worden gevonden omdat ze te eenvoudig of basaal zijn. Dit soort logo’s kun je dus niet als merk beschermen.

Groene punt Deloitte

Zo werd in juli 2022 de merkregistratie van de bekende groene stip van Deloitte geweigerd. Volgens het Europese merkenbureau is deze stip een eenvoudige geometrische figuur die door het publiek niet als merk zal worden beschouwd.

Beeldmerk Deloitte

Blaadje Apple

En het overkomt meer grote merken. Eerder werd om dezelfde reden ook de merkregistratie van het losse blaadje van Apple afgewezen. Niet onderscheidend, aldus het Europese merkenbureau.

Waar ligt de grens?

Maar waar ligt nu precies de grens? Wanneer is een logo te eenvoudig en basaal om merkbescherming te krijgen? En welke beeldmerken halen het net wel? De grens is niet scherp te trekken, maar de voorbeelden hieronder geven misschien wel wat houvast.

Beeldmerk Apple

Beeldmerk logo

Beeldmerk

Een vraag over het registreren van je beeldmerk?

Je ziet het: het blijft lastig vooraf in te schatten of een logo het ‘gaat halen’. Bij Chiever hebben we gelukkig veel ervaring en kennis op dit terrein en kunnen wij je goed adviseren over de kansen van je logo. Daarnaast zullen we je ook adviseren bij de wijze waarop je je logo dan het beste registreert. Daarbij moeten namelijk belangrijke keuzes gemaakt worden: registreer je het in kleur of in zwart wit? Vraag je registratie aan van het logo in combinatie met de naam of juist los? Ook op deze punten kan Chiever adviseren en zorgen voor de beste bescherming voor je logo of beeldmerk.

Het contactformulier kan niet weergegeven worden omdat cookies niet zijn geaccepteerd. Klik hier om cookies te accepteren.