Merkregistratie wereldwijd

Chiever heeft veel ervaring op het gebied van wereldwijde merkregistratie. Wij beschikken over de kennis en ervaring om merken in alle landen van de wereld te registreren. Gedurende tientallen jaren hebben wij een waardevol internationaal netwerk van merkagenten opgebouwd, waardoor wij in staat zijn je merk in elk land ter wereld te beschermen en eventueel te onderzoeken of bewaken.

Merkonderzoek

Voordat je je merk in landen buiten Europa laat registreren, is het verstandig merkonderzoek te verrichten om te zien of er geen obstakels zijn. Als een ander al eerder een overeenstemmend merk in een relevant land registreerde, kan hij zich eventueel verzetten tegen de registratie van een nieuw, gelijkend merk.

Merkregistratie Europa

Merkregistratie

Samen met jou stippelt Chiever een registratie-strategie uit die er niet alleen voor zorgt dat je merk ook internationaal de meest complete bescherming krijgt, maar ook dat dit op een zeer kostenefficiënte manier gebeurt.

Procedure

Voor merkbescherming buiten de EU zul je in elk land apart registratie voor je merk moeten aanvragen. Echter, gelukkig kent het merkenrecht een interessante procedure die registraties buiten de EU eenvoudiger maakt. Een internationaal verdrag maakt het mogelijk je registratieaanvragen te ‘bundelen’. Nadat je hebt aangegeven in welke landen je bescherming wilt, zorgt Chiever voor de bundeling van alle aanvragen en dient deze in. De aanvraag splitst zich dan automatisch uit naar alle aangewezen landen. Vervolgens begint in elk land een aparte registratieprocedure.

Net als bij een Europees registratie krijgen bedrijven die in één of meer van de aangewezen landen oudere rechten bezitten de mogelijkheid om eventueel bezwaar te maken (oppositie). Daarna wordt het merk geregistreerd en heb je bescherming voor 10 jaar in het betreffende land.

Merkbescherming wereldwijd

Wat kost een wereldwijde merkregistratie?

De kosten van een merkregistratie buiten Europa hangen volledig af van het aantal landen waar je wilt registreren en het aantal producten en diensten. Wij adviseren je graag en kunnen je een passende registratie-strategie voorstellen, met bijbehorende kostenbegroting. Wat belangrijk is te weten: voor MKB bedrijven is het mogelijk om subsidie te krijgen voor een internationale merkregistratie, die kan oplopen tot enige duizenden euro. Wij geven je graag meer informatie.

Merkbewaking

Na registratie van het merk is het ook belangrijk het merk te bewaken. Met behulp van geavanceerde software kunnen wij dagelijks wereldwijd alle merkenregisters scannen op zoek naar nieuwe merken die inbreuk maken op jouw rechten. Wordt er een gelijkend merk gedeponeerd, dan ontvang je van ons meteen bericht. Wij adviseren over de te nemen stappen en helpen bij het aanpakken van de inbreuk.

Merkbewaking wereldwijd
Merkregistratie
Merkregistratie wereldwijd

Gebruik je je merk ook buiten de Europese Unie, dan is het noodzakelijk je merk ook in deze landen buiten de EU te registreren.

Het contactformulier kan niet weergegeven worden omdat cookies niet zijn geaccepteerd. Klik hier om cookies te accepteren.