Prioriteit inroepen

INTERNATIONALE BESCHERMING
Onlangs hebben wij voor u een depot verricht. Indien u interesse hebt om de bescherming van uw merk of model uit te breiden naar andere landen, is het van belang te weten dat u het recht hebt de prioriteit van uw bestaande aanvraag in te roepen.
PRIORITEIT INROEPEN: WAT IS DAT?
Indien u binnen 6 maanden na uw depot bescherming voor dit merk of model aanvraagt in andere landen, kunt u hierbij de prioriteit van uw eerste aanvraag inroepen. Dat wil zeggen dat de aanvragen in de andere landen dezelfde datum krijgen als uw eerste aanvraag. U neemt als het ware uw eerste depotdatum dus mee naar het buitenland.
VOORDEEL PRIORITEIT
Het grote voordeel van het inroepen van prioriteit is dat u eventuele aanhakers voor bent. Om een voorbeeld te geven: u deponeert op 3 maart 2015 uw merk of model in de Europese Unie. Een concurrent ziet dit en deponeert hetzelfde merk of model op 25 mei 2015 in de Verenigde Staten. Als u vervolgens op 20 augustus 2015 zelf in de VS een merkdepot doet en daarbij de prioriteit (3 maart 2015) van uw Europese merk of model inroept, dan bent u de concurrent alsnog te snel af. U hebt dan in de VS een ouder recht met als prioriteitsdatum 3 maart 2015.
INTERESSE? LAAT WETEN WELKE LANDEN
Mocht internationale bescherming voor u interessant zijn, stuurt u ons dan een overzicht van de landen waar u belangstelling hebt. Dan kunnen wij u informeren over de procedure en u een kostenbegroting geven.