1. Origineel

Het auteursrecht is een veelomvattend recht: elk origineel werk krijgt bescherming van het auteursrecht. Of het nu gaat om het design van een website, de vormgeving van een schoen, de tekst in een brochure of een gebouw: allemaal kunnen ze door het auteursrecht beschermd zijn.

2. Automatisch en zonder kosten

Om auteursrechten te laten ontstaan hoef je niets anders te doen dan een origineel werk te maken. Op het moment van creatie ontstaat het copyright, automatisch, zonder registratie en zonder kosten.

Auteursrecht Origineel Werk

3. Auteursrecht = copyright = ©

De Engelse term voor auteursrecht is copyright. Om aan te geven dat een werk onder het auteursrecht valt wordt er vaak een © bij geplaatst. Het is niet verplicht zo’n © te gebruiken. Je geeft er wel duidelijk mee aan dat het hier om een beschermd werk gaat, waar anderen niet zomaar mee aan de haal kunnen gaan.

4. Tot 70 jaar auteursrechten

Auteursrechten hebben een extreem lang leven: tot 70 jaar na de dood van de maker. Dus om een voorbeeld te geven: Andy Warhol overleed op 22 februari 1987. Zijn erfgenamen kunnen nog tot 2057 profiteren van de inkomsten van zijn werken. Maar wat voor Warhol geldt, geldt ook voor het kleine werk: elk auteursrechtelijk beschermd werk is gedekt tot 70 jaar na de dood van de maker.

Auteursrecht Copyright

5. Ideeën zijn vrij

Het auteursrecht beschermt alleen de concrete uiting, niet het achterliggende idee. Ideeën zijn vrij. Om dit nog wat concreter te maken aan de linker kant een voorbeeld. Hello Fresh zal niet blij zijn met de Allerhande box van AH. Echter, idee van een maaltijdbox met ingrediënten en recepten valt niet onder het auteursrecht. De concrete uitvoering van de doos en de reclame-uitingen rondom het product wel. Maar die verschillen hier, dus dan is er geen sprake van auteursrechtinbreuk.

6. Auteursrecht naar werkgever

Ben je in dienst van een bedrijf en maak je iets bij de uitoefening van je functie, dan gaan de auteursrechten naar het bedrijf en niet naar jou.

Auteursrecht Idee

7. Foto’s

Dus als je online een aardig fotootje ziet, kan je die niet zomaar ongevraagd gebruiken. Het feit dat een ander het op internet zet, wil niet zeggen dat er geen rechten op rusten. Ook op de meest eenvoudige ogende foto’s rust vaak auteursrecht. Dat betekent dat je voor gebruik toestemming van de maker nodig hebt.

8. Betalen voor werk geeft nog geen auteursrecht

Je kunt de eigendom verwerven van een auteursrechtelijk beschermd werk, maar dat geeft je nog niet het auteursrecht. Wie een originele tekening koopt, mag die als eigenaar natuurlijk gewoon thuis ophangen. Maar er vervolgens kopieën van maken en die via internet verkopen is niet toegestaan. Dat mag alleen met toestemming van degene die de auteursrechten bezit, meestal de maker.

Auteursrecht Foto

9. Auteursrechten overdragen

Je kunt auteursrechten wel overdragen. Dat moet altijd via een schriftelijke overeenkomst. Chiever kan je helpen bij het opstellen van de juiste stukken.

10. Overlap merkenrecht

Op sommige punten overlappen het merkenrecht en het auteursrecht. Bijvoorbeeld bij de bescherming van logo’s. Die vallen vaak onder de bescherming van het auteursrecht, maar zijn ook als merk geregistreerd en beschermd.

Auteursrecht Logo
Auteursrecht

Heb je een vraag over auteursrecht?

Wil je je rechten overdragen? Ben je van mening dat iemand inbreuk op je rechten maakt? Of wordt je door een ander aangesproken wegens auteursrechtinbreuk? Chiever kan je adviseren.

Het contactformulier kan niet weergegeven worden omdat cookies niet zijn geaccepteerd. Klik hier om cookies te accepteren.