STAP 1: DEPOT

Nadat de aanvraag is voorbereid wordt het merk gedeponeerd. Het krijgt dan een depotdatum en een depotnummer. De depotdatum bepaalt de rangorde van je latere recht. Merken van anderen die na jouw depotdatum worden aangevraagd zijn dus altijd lager in rangorde.

Merkregistratie Stap 1

STAP 2: FORMELE CONTROLE

Na ontvangst van het depot zal het merkenbureau van het land of regio waar de aanvraag is ingediend vervolgens toetsen of:
alle documenten en gegevens in orde zijn
de omschrijving van de producten en diensten (classificatie) aan de lokale eisen voldoet
het merk voldoende onderscheidend is (dat wil zeggen: niet te beschrijvend)

Merkregistratie Stap 2

Opmerkingen

Indien het nationale bureau op één van deze terreinen opmerkingen heeft, zullen wij deze met u bespreken en – in overleg met u en na opgave van kosten – afhandelen.

Toetsing oudere rechten

In sommige landen wordt door de autoriteiten ook gekeken of er geen oudere gelijkende merkregistraties bestaan. Is dit het geval, dan kan een merk in deze landen (voorlopig) geweigerd worden. Indien dit zich voordoet, zullen wij contact met u opnemen om de mogelijkheden en kosten van een verweer met u te bespreken

STAP 3: PUBLICATIE

Als het merk de depotfase heeft doorlopen wordt het gepubliceerd. In de meeste gevallen online en in een aantal landen ook in het (nationale) merkenblad. Deze publicatie heeft als doel om houders van oudere gelijkende merken de gelegenheid te geven oppositie in te dienen (= bezwaar aan te tekenen) tegen de nieuwe aanvraag.

Merkregistratie Stap 3

Oppositie

De duur van de oppositieperiode  verschilt per land. In de meeste landen gaat het om een periode van 2-3 maanden. Wordt er oppositie tegen uw aanvraag  ingediend, dan nemen wij uiteraard contact met u op en adviseren wij u over de eventueel te nemen stappen en bijbehorende kosten. Wordt er geen oppositie ingediend, dan is fase 3 afgelopen en volgen de voorbereidingen voor de uiteindelijke registratie van het merk.

STAP 4: REGISTRATIE

Als de oppositiefase zonder problemen is doorlopen volgt de registratie. Het merk krijgt een registratiedatum en registratienummer. Vanaf het moment van registratie is het merk daadwerkelijk beschermd in het betreffende land en kan er opgetreden worden tegen inbreukmakers.

Merkregistratie Stap 2

Beschermingsduur

In vrijwel alle landen is merkregistratie geldig voor een periode van 10 jaar. Een registratie kan na afloop van de beschermingstermijn telkens vernieuwd worden voor een nieuwe periode van (in de meeste gevallen) 10 jaar.

Beheer van uw merkregistratie

Na registratie nemen wij alle data en gegevens van de merkregistratie op in ons merken management systeem. Wij zullen u te zijner tijd tijdig een bericht sturen wanneer het merk voor vernieuwing in aanmerking komt en houden eventuele termijn voor u in de gaten. Ook indien er in de tussentijd zaken rondom de registratie het vermelden waard zijn, ontvangt u hierover van ons bericht.

Gebruik

Om de merkrechten in stand te houden, moet het merk in de meeste landen binnen vijf jaar na de registratiedatum in gebruik worden genomen. Gebeurt dat niet, dan kan een ander het verval van de rechten inroepen. In sommige landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, is het zelfs verplicht om na enige jaren bewijs van gebruik in te dienen. In voorkomende gevallen zullen wij u hier tijdig op attenderen en geven wij u advies.

Attentie

Er is een (klein) aantal landen waar houders van oudere merken zelfs na registratie nog oppositie kunnen indienen (bijvoorbeeld in Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Portugal). Indien dit gebeurt brengen wij u hiervan uiteraard op de hoogte.

MERKBESCHERMING
Snel een merk registreren?

Verstuur dan dit formulier en onze juristen nemen binnen 24 uur contact met je op voor informatie de mogelijkheden, de procedure en de kosten van een merkregistratie.