November 2015. Een dagje op het Wassenaarse strand, een vakantie in Argentinië, Amalia op de hockeyclub: voor Koning Willem Alexander en Koningin Maxima is dat allemaal strikt privé. Ze zitten niet te wachten op paparazzi in de duinen. Van de Rijksvoorlichtingsdienst RVD is bekend dat hij er niet voor terugdeinst om de roddelpers aan te spreken als er weer eens foto’s en artikelen verschijnen over het privéleven van de koninklijke familie.

Albert Paris Match

Europese Hof over publicatie Paris Match

Toch doet het Koninklijk paar er verstandig aan om samen met de RVD het nieuwe arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over een publicatie in Paris Match over het privéleven van Prins Albert van Monaco nog eens goed te lezen. In deze zaak laat het Hof namelijk weten dat royalties zich moeten realiseren dat bepaalde gebeurtenissen in hun privéleven ook onderdeel zijn van de ‘contemporary history’ of de ‘hedendaagse geschiedenis’, waardoor de media meer ruimte krijgen om hierover te publiceren. Mogelijk moet ons Koningshuis na dit arrest toch wat gas terugnemen.

Het geheime kind van Albert van Monaco

De kwestie begon in 2005 toen Paris Match een artikel publiceerde met de kop ‘Albert van Monaco, het geheime kind’. In het artikel onthulde de Togolese Nicole Coste dat Albert de vader is van haar zoontje. Naast een flink aantal foto’s van het paar en van Albert met het kind op zijn arm, bevatte het stuk ook intieme details over de relatie. Zo beschrijft Coste onder andere de avond waarop Albert haar zwanger zou hebben gemaakt en vertelt zij over zijn reactie op het heugelijke nieuws en over zijn weigering het kind publiekelijk te erkennen.

Albert wint

Kort na de publicatie spande Albert een rechtszaak aan tegen Paris Match. De Franse rechter gaf de prins gelijk: zijn recht op privacy moest hier prevaleren boven de vrijheid van meningsuiting van Paris Match. De uitgever van het tijdschrift pikte het niet en stapte naar het EHRM.

Albert verliest

Op 10 november 2015 kreeg het tijdschrift alsnog gelijk. Volgens het Hof levert de publicatie, ondanks het feit dat er ook veel intieme details over het privéleven van Albert in voorkomen, als geheel toch een ‘bijdrage aan het publieke debat’. Zo is niet alleen de discussie over eventuele erfopvolging een zaak van publiek belang, maar kunnen ook bepaalde privédetails van deze liefdesaffaire relevant zijn omdat ze iets zeggen over de persoonlijkheid van de prins en over hoe hij met zijn verantwoordelijkheden omgaat. Koninklijke bomen vangen dus veel wind, ook privé.

Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad Priveleven van Prins Albert is geschiedenis NRC 25-11-2015